Delaney, Jake
Suzuki, Ko
03:00
+36
Delaney, Jake To Win 1.30
Suzuki, Ko To Win 3.24
Delaney, Jake (-4.5) 1.87
Suzuki, Ko (+4.5) 1.84
Under 20.5 1.86
Over 20.5 1.85
Inui, Yuichiro
Shiraishi, Hikaru
03:00
+36
Inui, Yuichiro To Win 6.10
Shiraishi, Hikaru To Win 1.095
Inui, Yuichiro (+6.5) 1.72
Shiraishi, Hikaru (-6.5) 2.01
Under 18.5 1.86
Over 18.5 1.86
Isomura, Kokoro
Tajima, Naoki
03:00
+36
Isomura, Kokoro To Win 1.43
Tajima, Naoki To Win 2.64
Isomura, Kokoro (-3.5) 1.81
Tajima, Naoki (+3.5) 1.90
Under 20.5 1.93
Over 20.5 1.78
Ochi, Makoto
Sim, Seongbin
03:00
+36
Ochi, Makoto To Win 1.15
Sim, Seongbin To Win 4.80
Ochi, Makoto (-5.5) 1.78
Sim, Seongbin (+5.5) 1.94
Under 19.5 1.76
Over 19.5 1.952
Park, Seungmin
Masabayashi, Tomohiro
03:00
Match Result
Park, Seungmin To Win 2.92
Masabayashi, Tomohiro To Win 1.36
Poritzky, Elijah
Shin, Woobin
03:00
+36
Poritzky, Elijah To Win 2.64
Shin, Woobin To Win 1.43
Poritzky, Elijah (+3.5) 1.95
Shin, Woobin (-3.5) 1.77
Under 20.5 1.85
Over 20.5 1.86
Delaney, Jesse
Uchida, Kaichi
03:30
+35
Delaney, Jesse To Win 7.40
Uchida, Kaichi To Win 1.062
Delaney, Jesse (+6.5) 1.86
Uchida, Kaichi (-6.5) 1.85
Under 18.5 1.74
Over 18.5 1.98
Kawachi, Kazuma
Imamura, Masamichi
03:30
+36
Kawachi, Kazuma To Win 4.50
Imamura, Masamichi To Win 1.171
Kawachi, Kazuma (+5.5) 1.88
Imamura, Masamichi (-5.5) 1.833
Under 19.5 1.80
Over 19.5 1.909
Yoshimura, Daiki
Fukuda, Sora
03:30
+32
Yoshimura, Daiki To Win 9.50
Fukuda, Sora To Win 1.029
Yoshimura, Daiki (+6.5) 2.10
Fukuda, Sora (-6.5) 1.66
Under 17.5 1.86
Over 17.5 1.86
Gibson, Jay Lin
Nishiwaki, Kazuki
04:30
+36
Gibson, Jay Lin To Win 5.95
Nishiwaki, Kazuki To Win 1.099
Gibson, Jay Lin (+6.5) 1.71
Nishiwaki, Kazuki (-6.5) 2.02
Under 18.5 1.87
Over 18.5 1.84
Leong, Mitsuki Wei Kang
Tabata, Ryo
04:30
+36
Leong, Mitsuki Wei Kang To Win 1.152
Tabata, Ryo To Win 4.80
Leong, Mitsuki Wei Kang (-5.5) 1.78
Tabata, Ryo (+5.5) 1.94
Under 19.5 1.76
Over 19.5 1.952
Matsumura, Ryotaro
Yamanaka, Taiyo
04:30
+36
Matsumura, Ryotaro To Win 1.77
Yamanaka, Taiyo To Win 1.95
Matsumura, Ryotaro (-0.5) 1.81
Yamanaka, Taiyo (+0.5) 1.90
Under 20.5 1.93
Over 20.5 1.78
Sugaya, Yusaku
Nakagawa, Shunsuke
04:30
+36
Sugaya, Yusaku To Win 3.52
Nakagawa, Shunsuke To Win 1.26
Sugaya, Yusaku (+4.5) 2.01
Nakagawa, Shunsuke (-4.5) 1.72
Under 19.5 1.92
Over 19.5 1.79
Hayashi, Kohei
Hazawa, Shinji
05:00
+36
Hayashi, Kohei To Win 4.45
Hazawa, Shinji To Win 1.174
Hayashi, Kohei (+5.5) 1.86
Hazawa, Shinji (-5.5) 1.85
Under 19.5 1.81
Over 19.5 1.90
Kikuchi, Yuta
Tanuma, Ryota
05:00
+36
Kikuchi, Yuta To Win 2.55
Tanuma, Ryota To Win 1.46
Kikuchi, Yuta (+3.5) 1.85
Tanuma, Ryota (-3.5) 1.86
Under 21.5 1.77
Over 21.5 1.94
Kusuhara, Yusuke
Ryan Ziegann, Sam
05:00
+36
Kusuhara, Yusuke To Win 2.29
Ryan Ziegann, Sam To Win 1.56
Kusuhara, Yusuke (+2.5) 1.94
Ryan Ziegann, Sam (-2.5) 1.78
Under 20.5 1.90
Over 20.5 1.81
Z.Adam-Gedge / J.Lee
M.Imamura / N.Tajima
06:00
Match Result
Z.Adam-Gedge/J.Lee To Win 7.70
M.Imamura/N.Tajima To Win 1.055
S.Fukuda / M.Ochi
J.Delaney / J.Delaney
06:00
Match Result
S.Fukuda/M.Ochi To Win 1.86
J.Delaney/J.Delaney To Win 1.86
K.Kawachi / K.Uchida
G.Inoue / I.Okamura
06:00
Match Result
K.Kawachi/K.Uchida To Win 1.25
G.Inoue/I.Okamura To Win 3.60
J.Gibson / A.Shumsky
S.Park / S.Sim
06:30
Match Result
J.Gibson/A.Shumsky To Win 6.10
S.Park/S.Sim To Win 1.094
Y.Inui / K.Suzuki
S.Hazawa / K.Isomura
06:30
Match Result
Y.Inui/K.Suzuki To Win 2.72
S.Hazawa/K.Isomura To Win 1.41
Y.Kusuhara / S.Nakagawa
K.Hayashi / Y.Sugaya
07:30
Match Result
Y.Kusuhara/S.Nakagawa To Win 1.011
K.Hayashi/Y.Sugaya To Win 11.25
M.Leong / R.Matsumura
T.Masabayashi / W.Shin
07:30
Match Result
M.Leong/R.Matsumura To Win 2.23
T.Masabayashi/W.Shin To Win 1.59
E.Poritzky / S.Ryan Ziegann
T.Horie / Y.Kono
07:30
Match Result
E.Poritzky/S.Ryan Ziegann To Win 2.19
T.Horie/Y.Kono To Win 1.61
Katsumi, Nanari
Mushika, Mio
02:00
+36
Katsumi, Nanari To Win 6.45
Mushika, Mio To Win 1.084
Katsumi, Nanari (+6.5) 1.76
Mushika, Mio (-6.5) 1.96
Under 18.5 1.82
Over 18.5 1.89
Leong, Shihomi Li Xuan
Numano, Natsumi
02:00
+30
Leong, Shihomi Li Xuan To Win 1.019
Numano, Natsumi To Win 10.50
Leong, Shihomi Li Xuan (-7.5) 2.13
Numano, Natsumi (+7.5) 1.64
Under 17.5 1.79
Over 17.5 1.92
Mushika, Mao
Nagata, Anri
02:00
+36
Mushika, Mao To Win 1.49
Nagata, Anri To Win 2.46
Mushika, Mao (-3.5) 1.87
Nagata, Anri (+3.5) 1.84
Under 20.5 1.88
Over 20.5 1.83
Omae, Akiko
Koyama, Honori
02:00
+36
Omae, Akiko To Win 1.177
Koyama, Honori To Win 4.40
Omae, Akiko (-5.5) 1.86
Koyama, Honori (+5.5) 1.86
Under 19.5 1.81
Over 19.5 1.90
Abe, Hiromi
Wu, Ho Ching
03:30
+36
Abe, Hiromi To Win 1.86
Wu, Ho Ching To Win 1.86
Abe, Hiromi (+0.5) 1.81
Wu, Ho Ching (-0.5) 1.90
Under 20.5 1.93
Over 20.5 1.78
Akita, Shiho
Kawagishi, Nana
03:30
+36
Akita, Shiho To Win 1.43
Kawagishi, Nana To Win 2.64
Akita, Shiho (-3.5) 1.78
Kawagishi, Nana (+3.5) 1.94
Under 20.5 1.85
Over 20.5 1.86
Muramatsu, Chihiro
Morisaki, Kanako
03:30
+36
Muramatsu, Chihiro To Win 1.39
Morisaki, Kanako To Win 2.79
Muramatsu, Chihiro (-4.5) 1.98
Morisaki, Kanako (+4.5) 1.74
Under 20.5 1.83
Over 20.5 1.88
Nayuki, Seri
Kobayashi, Honoka
03:30
+36
Nayuki, Seri To Win 1.87
Kobayashi, Honoka To Win 1.85
Nayuki, Seri (+0.5) 1.82
Kobayashi, Honoka (-0.5) 1.89
Under 20.5 1.93
Over 20.5 1.78
Morvayova, Viktoria
Arai, Aely
05:00
+36
Morvayova, Viktoria To Win 1.23
Arai, Aely To Win 3.78
Morvayova, Viktoria (-5.5) 1.98
Arai, Aely (+5.5) 1.74
Under 19.5 1.88
Over 19.5 1.83
Ng, Man Ying Maggie
Kinoshita, Hayu
05:00
Match Result
Ng, Man Ying Maggie To Win 3.70
Kinoshita, Hayu To Win 1.24
Ozeki, Michika
Yuan, Chengyiyi
05:00
+36
Ozeki, Michika To Win 3.44
Yuan, Chengyiyi To Win 1.27
Ozeki, Michika (+4.5) 1.98
Yuan, Chengyiyi (-4.5) 1.74
Under 19.5 1.95
Over 19.5 1.77
Tamura, Kurumi
Ye, Shiyu
05:00
+36
Tamura, Kurumi To Win 2.27
Ye, Shiyu To Win 1.57
Tamura, Kurumi (+2.5) 1.909
Ye, Shiyu (-2.5) 1.80
Under 20.5 1.90
Over 20.5 1.81
H.Abe / K.Morisaki
A.Nagata / K.Yodpetch
06:30
Match Result
H.Abe/K.Morisaki To Win 1.31
A.Nagata/K.Yodpetch To Win 3.18
N.Hanatani / H.Ogata
Y.Liu / K.Ren
06:30
Match Result
N.Hanatani/H.Ogata To Win 1.46
Y.Liu/K.Ren To Win 2.55
M.Hasegawa / N.Katsumi
M.Mushika / M.Mushika
06:30
Match Result
M.Hasegawa/N.Katsumi To Win 2.41
M.Mushika/M.Mushika To Win 1.51
A.Ozeki / R.Ueda
M.Kageyama / R.Wakayama
06:30
Match Result
A.Ozeki/R.Ueda To Win 1.27
M.Kageyama/R.Wakayama To Win 3.44