DarkZero Esports
Virtus.pro
16:30
+25
DarkZero Esports To Win 2.26
Virtus.pro To Win 1.58
DarkZero Esports To Win 2.10
Virtus.pro To Win 1.666
DarkZero Esports To Win 2.14
Virtus.pro To Win 1.64
Soniqs
FaZe Clan
16:30
+25
Soniqs To Win 1.81
FaZe Clan To Win 1.909
Soniqs To Win 1.85
FaZe Clan To Win 1.86
Soniqs To Win 1.85
FaZe Clan To Win 1.86
W7M Gaming
Spacestation Gaming
20:00
+25
W7M Gaming To Win 1.444
Spacestation Gaming To Win 2.61
W7M Gaming To Win 1.56
Spacestation Gaming To Win 2.29
W7M Gaming To Win 1.56
Spacestation Gaming To Win 2.29