Badminton

Cheng, Kai
Cheam, June Wei
22 Jun 05:40
+37
Cheng, Kai 1.70
Cheam, June Wei 2.08
Cheng, Kai (-2.5) 1.86
Cheam, June Wei (+2.5) 1.86
Under 81.5 1.87
Over 81.5 1.85
Lee, Chia Hao
Wang, Tzu Wei
22 Jun 07:00
+37
Lee, Chia Hao 2.01
Wang, Tzu Wei 1.75
Lee, Chia Hao (+1.5) 1.88
Wang, Tzu Wei (-1.5) 1.84
Under 81.5 1.88
Over 81.5 1.84
Z.Chen / Y.Lin
N.Azriyn / W.Tan
22 Jun 08:00
+17
Z.Chen/Y.Lin 2.55
N.Azriyn/W.Tan 1.45
Z.Chen/Y.Lin (+5.5) 1.79
N.Azriyn/W.Tan (-5.5) 1.87
Under 80.5 1.83
Over 80.5 1.83
H.Low / E.Ng
K.Chang / X.Chen
22 Jun 08:20
+17
H.Low/E.Ng 1.32
K.Chang/X.Chen 3.10
H.Low/E.Ng (-6.5) 1.80
K.Chang/X.Chen (+6.5) 1.86
Under 79.5 1.83
Over 79.5 1.83
Huang, Yu-Hsun
Pai, Yu Po
22 Jun 05:40
+37
Huang, Yu-Hsun 4.10
Pai, Yu Po 1.21
Huang, Yu-Hsun (+9.5) 1.92
Pai, Yu Po (-9.5) 1.81
Under 76.5 1.86
Over 76.5 1.86
Dewi, Komang Ayu Cahya
Hsu, Wen Chi
22 Jun 06:20
+37
Dewi, Komang Ayu Cahya 2.13
Hsu, Wen Chi 1.666
Dewi, Komang Ayu Cahya (+3.5) 1.86
Hsu, Wen Chi (-3.5) 1.86
Under 80.5 1.85
Over 80.5 1.87
C.Lin / C.Teng
S.Sung / C.Yu
22 Jun 08:40
+17
C.Lin/C.Teng 2.41
S.Sung/C.Yu 1.50
C.Lin/C.Teng (+4.5) 1.86
S.Sung/C.Yu (-4.5) 1.80
Under 80.5 1.84
Over 80.5 1.82
L.Po / C.Chang
R.Oupthong / J.Sudjaipraparat
22 Jun 05:00
+17
L.Po/C.Chang 2.80
R.Oupthong/J.Sudjaipraparat 1.38
L.Po/C.Chang (+6.5) 1.76
R.Oupthong/J.Sudjaipraparat (-6.5) 1.909
Under 80.5 1.80
Over 80.5 1.86
P.Yang / L.Hu
K.Cheng / C.Liu
22 Jun 05:00
To Win Match
P.Yang/L.Hu 1.053
K.Cheng/C.Liu 7.60